Oktatási Központ

Kurzusok:
 

C - 1 - Biztonságpolitika

A Szeged Biztonságpolitikai Központ oktatási és tájékoztató tevékenységének keretében a Szegedi Tudományegyetemen biztonságpolitikai kurzusokat (C-1) szervez egyetemi és főiskolai hallgatók részére. A kurzusok kiemelt figyelmet fordítanak az euroatlanti intézményrendszerre, a NATO szerepére a globális biztonsági kihívások kezelésében, a Magyar Köztársaság kül- és biztonságpolitikájára, illetve a Magyar Honvédség reformjára, hazánk NATO-tagságból eredő kötelezettségeire. 

C - 2 - Önkormányzatiság és regionalizmus

A kibővített szegedi folyamat jegyében a Szeged Biztonságpolitikai Központ kurzusokat (C-2) szervez a térség (Jugoszlávia, Bosznia, Macedónia, Albánia) polgármesterei, önkormányzati tisztségviselő számára az önkormányzatiságról és regionalizmusról. 

  C - 3 - Civil kontroll

Előkészítés alatt

  C - 4 - Békepartnerség és együttműködés

Délkelet-Európa demokratikus átalakulásának folyamatában kiemelt figyelmet kell fordítani a fegyveres erők és rendvédelmi szervek demokratizálódására, demokratikus átépítésének elősegítésére. Ennek érdekében szervezte meg a Szeged Biztonságpolitikai Központ a C-4 Békepartnerség és együttműködés kurzusát.

 C - 5 Önkormányzatiság és környezetvédelem

A kibővített szegedi folyamat jegyében a Szeged Biztonságpolitikai Központ kurzusokat (C-5) szervez a térség (Jugoszlávia, Bosznia, Macedónia, Albánia) polgármesterei, önkormányzati tisztségviselő számára az önkormányzatiságról és környezetvédelemről.
C - 6 Előadások középiskolások részére

A Szeged Biztonságpolitikai Központ előadássorozatot hirdetett középiskolások részére. A Hallgatói Tagozat biztonságpolitika kurzust végzett tagjai közül a legfelkészültebbek a térség középfokú tanintézeteiben hiteles és aktuális ismeretanyagot továbbítottak az euroatlanti integrációról, a nemzetközi szervezetekről, a biztonsági és integrációs kihívásokról.
C - 7 Terrorizmus

A kétpólusú világrend felbomlását követően mértékadó biztonságpolitikai körök az egyik legkomolyabb kihívásként említik a terrorizmust, mely megállapításokat csak megerősítették az Egyesült Államokat ért támadások. A Szeged Biztonságpolitikai Központ oktatási és tájékoztatási tevékenységével összhangban kurzust szervez a terrorizmusról a térség egyetemi oktatói és hallgatói részére.
 C - 8 Önkormányzatiság, EU regionális politika, intézményi reformok

A Délkelet-Európa stabilizáslását szolgáló Stabilitási Egyezmény keretében létrejött és később kibővített Szegedi folyamat jegyében tovább folytatódik az integrációban szerzett magyar tapasztalatok átadása a régió országai, elsősorban Szerbia-Montenegró, alkalmanként Albánia, Bosznia-Hercegovina és Macedónia számára, egyben bevonva a munkába Ukrajna integrációra törekvő intézményeinek képviselőit és szakembereit. A kurzus fő célja, hogy az EU stabilitási folyamatának részét képező "kritérium-megfelelést" segítse, hogy a demokratikus intézményrendszer kialakításához nyújtson ismereteket és útmutatást

© Szeged Biztonságpolitikai Központ 2002.